SimpleSignOn

Gemakkelijk en veilig toegangsbeheer

RevoCloud is software-ontwikkelaar van SimpleSignOn: Integraal identiteitsbeheer voor iedere organisatie. Onze software biedt een simpele omgeving voor geautomatiseerd access managenment zonder complex IT-implementatietraject!

SimpleSignOn is op maat in te richten voor iedere organisatie, maar vooral praktische voor zorginstellingen en scholen, waar privacy en veiligheid extra belangrijk zijn.

Planbare rechten en rolleninrichting

SimpleSignOn is een zogenaamde identity provider en maakt het mogelijk om met een eenmalig inlogactie toegang te verkrijgen tot de meeste systemen. Dit kunnen ook systemen zijn om fysieke toegang te verkrijgen, bijvoorbeeld tot gebouwen of afdelingen.

Complexe organisaties met veel medewerkers en veel medewerkersverloop, zoals de meeste zorginstellingen, hebben baat bij de veiligheid, de flexibiliteit, maar ook de eenvoud van de volledig planbare toegangsbeheerschil van SimpleSignOn.

Slimme integraties voor scholen

Speciaal voor onderwijsinstellingen levert SimpleSignOn volledig en veilig Identity & Access Management en bovendien praktisch Digitaal Klassenbeheer.

    • Voldoet aan het Normenkader Informatiebeveiliging¬† en Privacy Funderend Onderwijs
    • Leerlinggegevens geanonimiseerd en veilig beheerd
    • Alternatieve inlogmanieren (zonder wachtwoord)
    • Centraal beheer bij de inzet van digitale lesmiddelen voor gemak en overzicht in de klas

Niet dat het iets veranderd, maar we zijn verplicht te melden dat we cookies gebruiken - dus, bij dezen.
Privacy & Cookie Policy